Život může přinést nečekané situace

http://www.autoskolaholesovice.cz/             Pokud se rozhodnete absolvovat vyhlášenou autoškolu Praha, měli byste vzít na vědomí, že se nestačí pouze nabiflovat teorii ohledně dopravních značek nebo si detailně nacvičit jízdu po trasách, po kterých Vás s největší pravděpodobností povede zkušební komisař. Pokud své znalosti neumíte převést do praxe, je něco špatně.

Vím, jaká je to značka, ale …
Pokud umíte v brožuře vyjmenovat správně všechny dopravní značky, ale ve výsledku se jimi při reálné jízdě neřídíte anebo je dokonce přehlédnete, je něco špatně. Buď Vás v autoškole špatně vyškolili nebo nemáte dostatečně natrénováno a neumíte teoretické znalosti převést do praxe.

Proto radíme – doplňte si mezery dřív, než vyjedete na silnici úplně sami! Tam už Vám nikdo nepomůže.