Služby v oblasti ochrany životního prostředí

Naše společnost nenabízí jen project management, ale také četné služby v oblasti ochrany životního prostředí. Tyto služby mnoho společností nenabízí. Co se pod takovými službami skrývá? Je to zejména posouzení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) a také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). Ke všem posudkům vypracováváme precizní dokumentaci přesně podle příslušného zákona.

Poradenská činnost

Project management je služba, se kterou jsme začínali. V současnosti nabízíme mimo jiné také poradenskou činnost v oblasti studií proveditelnosti, odhadů životnosti objektů, průkazu energetická náročnosti budov (PENB), identifikace rizik investičních záměrů (technických i legislativních), kontrola a oponentura projektové dokumentace a řadu dalších služeb.

Služby v oblasti ochrany životního prostředí
5 (100%)3