PR články

PR články by měly být psány správně a kvalitně. Mohou být pojaty různými způsoby. Většinou jsou psány reklamně nebo informativně. Můžeme je ale napsat i vtipně a ležérně. Forma trochu závisí i na obsahu stránek, nabízených službách a na oboru, kterým se zaobíráme.
PR články by měly mít všechny náležitosti reklamního internetového textu. Zároveň by ale měly zaujmout. To je asi nejdůležitější. Pokud sami nezvládnete tyto texty vytvořit, je dobré se obrátit na odborníky, copywritery. Ten dokáže vytvořit text správně a tak, aby měl potřebné náležitosti a zaujal.

Poutavý text

Text pro PR články musí být napsán poutavě, ale také musí obsáhnout důležité informace a sdělení pro čtenáře. Text se může proložit i obrázky a fotografiemi.