Komfort dvojího druhu

Na rozdíl do dřívějších dob, kdy se od otevřených ohnišť v domech přešlo k vytápění běžnými uzavřenými topidly – zejména kvůli vzniku nečistot při topení v otevřeném ohništi, snes se používají zprostředkované způsoby sdílení tepla. Radiátory, podlahová vytápění a podobně. To jsou ale způsoby, které ohřívají nejprve vzduch. Proto se v poslední době vrací mnoho lidí ke způsobům vytápění přímým zdrojem tepla. Prim hrají krbová kamna, která nejen hřejí, ale plní i další funkci – estetickou.

Romantika

Není divné, že jejich obliba je v poslední době tak velká. Kromě možnosti vytápět relativně velké prostory, hraje zde roli i prvek estetický. Hra plamínků v ohništi odedávna fascinuje mnohé živé tvory, nejen člověka. Proto se těší tak velké přízni zdroje tepla, které umožňují přímo sledovat prostor, kde teplo vzniká.